Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota pożyczki: 100 000 PLN, wartość nieruchomości: 300 000 PLN, okres kredytowania: 20 lat, rodzaj rat pożyczki: równe, waluta pożyczki: PLN

ING Bank Śląski - Pożyczka hipoteczna - oferta "Łatwy start"

Pożyczka hipoteczna - oferta "Łatwy start"
Kwota pożyczki: 100 000 PLN
Okres kredytowania: 20 lat
Oprocentowanie: 6%
Rata: 716,43 PLN

Podstawowe koszty pożyczki

Rata pożyczki 716,43 PLN
Liczba rat 240
Oprocentowanie:

   marża
   LIBOR
6,00%

4,30%
1,70%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 6M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Przedstawione oprocentowanie oferowane jest klientom posiadającym w ING Banku Śląskim rachunek osobisty zasilany kwotą co najmniej 2 000,00 zł, którzy którzy przystąpią do ubezpieczenia w jednym z programów: Opcja Życie Plus lub Bezpieczny kredyt Standard Plus
Oprocentowanie rzeczywiste 6,17%
Prowizja 0 PLN Warunkiem skorzystania z oferty "Łatwy start" jest posiadanie lub otwarcie w banku konta osobistego
Suma odsetek w okresie kredytowania 71 943 PLN Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.

Pozostałe koszty pożyczki

Ubezpieczenie pomostowe 0 PLN Bank nie stosuje ubezpieczenia pomostowego – do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego marża pożyczki podwyższona jest o 0,3 punktu procentowego
Polisa na życie 0 PLN Polisa na życie jest dobrowolna. Przystąpienie do ubezpieczenia obniża oprocentowanie (marżę) pożyczki
Ubezpieczenie pobierane w formie składki miesięcznej, liczonej od bieżącego salda zadłużenia, dostępne w ramach: Opcja Życie Plus (składka 0,035%) lub Bezpieczny kredyt Standard Plus (składka 0,055%)
Dodatkowe koszty
Wycena nieruchomości 420 PLN Opłata za wycenę nieruchomości wynosi:
- 420 zł - w przypadku mieszkania
- 680 zł - w przypadku domu
Całkowita kwota do spłaty pożyczki 171 943 PLN

Dodatkowe informacje

Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 2% Prowizja za wcześniejszą spłatę pożyczki (2% od spłacanej kwoty, min. 200 zł) mnie jest pobierana po upływie 3 lat od daty uruchomienia pożyczki
Przewalutowanie:

    na PLN
    na EUR
    na USD
    na CHF


0


ING Bank Śląski udziela pożyczek hipotecznych tylko w PLN
Dostępne waluty pożyczki pln
Maksymalny okres kredytowania 25 lat
Dodatkowe informacje

Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu

ING Bank Śląski S.A. uprzejmie informuje, iż z uwagi na funkcjonalność powyższego kalkulatora informacja dotycząca Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) odnosi się do reprezentatywnej kwoty kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej w Łatwy start, zabezpieczonego hipoteką wynosi 6,66 %, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 110 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 195 948,13 zł, oprocentowanie zmienne 6,21% w tym: stopa referencyjna WIBOR 6M 1,81% oraz marża 4,40% (marża jest podwyższana o 0,3 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki), całkowity koszt pożyczki 85 948,13 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 82 764,17 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki 219 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 2 544,13 zł (kwota za cały okres kredytowania przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 240 miesięczne raty równe
po 802,71 zł po ustanowieniu zabezpieczenia, pożyczka wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 137 500,00 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 22 lipca 2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia