Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota lokaty: 10 000 PLN, okres lokaty: 3 miesiące

Nest Bank - Nest Lokata Witaj

Nest Lokata Witaj
Kwota lokaty: 10 000 PLN
Okres lokaty: 3 miesiące
Oprocentowanie: 4,00%
Odsetki po podatku: 81,00 PLN

Szczegóły produktu

Oprocentowanie 4% W przypadku Nest Lokaty Witaj na 6 miesięcy, promocyjne oprocentowanie (4% w skali roku) obowiązuje w całym okresie trwania lokaty przy założeniu spełnienia określonych warunków promocji nie później niż 60 dni od dnia otwarcia lokaty:
- wpływu wynagrodzenia na Nest Konto klienta, w kwocie nie niższej niż 2 500 zł w co najmniej jednym miesiącu kalendarzowym, lub
- wpływów na Rachunek Firmowy BIZnest Konto w kwocie nie niższej 6 000 zł w co najmniej jednym miesiącu kalendarzowym oraz realizacji z Rachunku Firmowego płatności do US lub ZUS.

Przez pierwsze 3 miesiące prowadzenia lokaty, oprocentowanie 4% jest gwarantowane. Szczegółowy opis warunków określony jest w Regulaminie Promocji Nest Lokata Witaj. W przypadku nie spełnienia warunków, Lokata ulega zmianie na oprocentowanie 0,50% w skali roku.
Oprocentowanie po podatku 3,24%
Odsetki przed podatkiem 100 PLN
Podatek 19 PLN
Zysk z lokaty 81 PLN

Dodatkowe informacje

Kapitalizacja na koniec okresu
Rodzaj oprocentowania stałe
Wymagane posiadania konta tak Nest Lokatę Witaj jest dostępna przez 30 dni od otwarcia Nest Konta
100% online tak Nest Lokatę Witaj można założyć w 100% on-line, za pośrednictwem Bankowości Internetowej
Kwota minimalna 1 000 PLN
Kwota maksymalna 10 000 PLN
Maksymalna liczba lokat 1 Można założyć tylko jedną Nest Lokatę Witaj
Opłata za wcześniejsze zerwanie lokaty Utrata całości odsetek
Informacje dodatkowe