Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota lokaty: 10 000 PLN, okres lokaty: 3 miesiące

Idea Bank - Lokata Cloud

Lokata Cloud
Kwota lokaty: 10 000 PLN
Okres lokaty: 3 miesiące
Oprocentowanie: 2,55%
Odsetki po podatku: 51,75 PLN

Szczegóły produktu

Oprocentowanie 2,55% Podane obok oprocentowanie Lokaty CLOUD jest oferowane klientom, pod warunkiem zapewnienia przez Posiadacza Rachunku najpóźniej w dniu opłacenia Lokaty CLOUD na Koncie IDEALNYM środków w wysokości 10% kwoty tej lokaty oraz utrzymania ich do momentu założenia blokady o której mowa w szczegółowych warunkach aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla klientów indywidualnych Lokaty CLOUD.
Oprocentowanie po podatku 2,07%
Odsetki przed podatkiem 63,75 PLN
Podatek 12 PLN
Zysk z lokaty 51,75 PLN

Dodatkowe informacje

Kapitalizacja na koniec okresu
Rodzaj oprocentowania stałe
Wymagane posiadania konta tak Lokata CLOUD jest przeznaczona dla posiadaczy Konta IDEALNEGO
100% online tak Lokatę CLOUD można założyć m.in. za pośrednictwem Bankowości Internetowej oraz za pośrednictwem Contact Center, przy użyciu Bankowości Telefonicznej
Kwota minimalna 500 PLN
Kwota maksymalna 1 000 000 PLN
Maksymalna liczba lokat
Opłata za wcześniejsze zerwanie lokaty Utrata całości odsetek
Informacje dodatkowe