Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota lokaty: 10 000 PLN, okres lokaty: 3 miesiące

Idea Bank - Lokata Cloud

Lokata Cloud
Kwota lokaty: 10 000 PLN
Okres lokaty: 3 miesiące
Oprocentowanie: 2,35%
Odsetki po podatku: 47,75 PLN

Szczegóły produktu

Oprocentowanie 2,35% Podane obok oprocentowanie Lokaty Cloud jest oferowane klientom, którzy utrzymują na Koncie IDEALNYM środki w kwocie nie mniejszej niż 10% kwoty środków deponowanych na rachunku lokaty. Warunek ten musi być spełniony w każdym dniu Okresu umownego lokaty, tj. od pierwszego dnia okresu umownego będącego dniem wpływu środków na rachunek lokaty do ostatniego dnia okresu umownego. Środki na Koncie IDEALNYM, w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty środków zdeponowanych na rachunku Lokaty Cloud, o których mowa powyżej nie mogą być w trakcie okresu umownego jednocześnie wykorzystywane w związku z innym produktem Banku – w tym nie mogą być objęte Promocją HAPPY LIFE oraz nie mogą być przeznaczone na zasilenie Lokaty PING PONG.
W przeciwnym razie oprocentowanie Lokaty Cloud zostanie obniżone do 1,5% w skali roku
10% środków wpłaconych na Lokatę CLOUD, utrzymywanych na Koncie Idealnym nie jest oprocentowane
Oprocentowanie po podatku 1,91%
Odsetki przed podatkiem 58,75 PLN
Podatek 11 PLN
Zysk z lokaty 47,75 PLN

Dodatkowe informacje

Kapitalizacja na koniec okresu
Rodzaj oprocentowania stałe
Wymagane posiadania konta tak Lokata Cloud jest przeznaczona dla posiadaczy Konta IDEALNEGO
100% online tak Lokatę Cloud można założyć m.in. za pośrednictwem Bankowości Internetowej oraz za pośrednictwem Contact Center, przy użyciu Bankowości Telefonicznej
Kwota minimalna 500 PLN
Kwota maksymalna 1 000 000 PLN
Maksymalna liczba lokat
Opłata za wcześniejsze zerwanie lokaty Utrata całości odsetek
Informacje dodatkowe