Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota lokaty: 10 000 PLN, okres lokaty: 3 miesiące

Deutsche Bank Polska - Lokata 5% z inwestycją

Lokata 5% z inwestycją
Kwota lokaty: 10 000 PLN
Okres lokaty: 3 miesiące
Oprocentowanie: 5,00%
Odsetki po podatku: 101,00 PLN

Szczegóły produktu

Oprocentowanie 5% Oprocentowanie 5% w skali roku dotyczy wyłącznie kwoty zgromadzonej w ramach oferty „Inwestycyjny Duet – Pakiet Srebrny” na Lokacie na 90 dni o oprocentowaniu stałym.
W ramach Pakietu 50% środków Klienta lokowanych jest na Lokacie 5%, a 50% środków inwestowanych jest przez Klienta w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.
Szczegółowe warunki, w tym lista Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa można nabyć, określone są w Regulaminie oferty „Inwestycyjny Duet”, dostępnym na stronie internetowej www.deutschebank.pl.
Oprocentowanie po podatku 4,04%
Odsetki przed podatkiem 125 PLN
Podatek 24 PLN
Zysk z lokaty 101 PLN

Dodatkowe informacje

Kapitalizacja na koniec okresu
Rodzaj oprocentowania stałe
Wymagane posiadania konta nie
100% online nie
Kwota minimalna 1 000 PLN Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł.
Minimalna kwota jaką trzeba wpłacić na pakiet (lokata + zagraniczne fundusze inwestycyjne) wynosi 2 000 zł
Kwota maksymalna Maksymalna kwota lokaty nie jest określona
Maksymalna liczba lokat
Opłata za wcześniejsze zerwanie lokaty Utrata całości odsetek
Informacje dodatkowe Pakiet łączy dwa produkty:
- 50% środków lokowanych jest na atrakcyjnie oprocentowanym depozycie
- pozostałe 50% środków inwestowane jest w zagraniczne fundusze inwestycyjne.
W ramach oferty klient może zakupić dowolną liczbę Pakietów, a pojedynczy Pakiet dostępny jest już od kwoty 2 000 zł.

Komentarze

~Adam
Opinia z dnia: 4-01-2017

Nie polecam tej lokat. Gdyż jeżeli wpłacą Państwo 1 milion polskich złotych, to będzie to równe z wpłaceniem 500'000 polskich złotych na lokatę o oprocentowaniu 2,5%.

odpowiedz
~Kaśka
Opinia z dnia: 27-03-2017

Jak masz milion to z każdym bankiem negocjujesz satysfakcjonujący procent. Jasne i logiczne .

odpowiedz