Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota lokaty: 10 000 PLN, okres lokaty: 3 miesiące

BGŻOptima - Lokata Bezkompromisowa

Lokata Bezkompromisowa
Kwota lokaty: 10 000 PLN
Okres lokaty: 3 miesiące
Oprocentowanie: 2,70%
Odsetki po podatku: 54,50 PLN

Szczegóły produktu

Oprocentowanie 2,70%
Oprocentowanie po podatku 2,18%
Odsetki przed podatkiem 67,50 PLN
Podatek 13 PLN
Zysk z lokaty 54,50 PLN

Dodatkowe informacje

Kapitalizacja na koniec okresu
Rodzaj oprocentowania stałe
Wymagane posiadania konta tak Lokatę Bezkompromisową można otworzyć wyłącznie na etapie składnia Wniosku o otwarcie Indywidualnego Konta BGŻOptima
100% online tak Lokatę Bezkompromisową można założyć tylko przez internet
Kwota minimalna 1 000 PLN
Kwota maksymalna 100 000 PLN Maksymalna kwota Lokaty Bezkompromisowej wynosi 100 000 zł
Maksymalna liczba lokat 1 Można założyć tylko jedną Lokatę Bezkompromisową
Opłata za wcześniejsze zerwanie lokaty Wypłata odsetek w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia rachunku lokaty do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie
Informacje dodatkowe