Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota kredytu: 10 000 PLN, okres kredytowania: 36 miesięcy, rodzaj rat: równe

Pekao SA - Pożyczka Ekspresowa (Oferta Specjalna na spłatę...

Pożyczka Ekspresowa (Oferta Specjalna na spłatę zobowiązań w innych bankach)
Kwota kredytu: 10 000 PLN
Okres kredytowania: 36 miesięcy
Oprocentowanie: 7,99%
Rata: 325,85 PLN

Szczegóły produktu

Rata kredytu 325,85 PLN
Liczba rat 36
Oprocentowanie: 7,99% Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytów gotówkowych może być uzależnione od: kwoty kredytu, okresu spłaty i indywidualnej oceny zdolności kredytowej przez dany bank.
Oprocentowanie rzeczywiste 11,33%
Prowizja 400 PLN Prowizja za udzielenie Pożyczki Ekspresowej PEX wynosi 4%
Ubezpieczenie kredytu 0% Ubezpieczenie nie jest obligatoryjne. Koszt ubezpieczenia wynosi 0,34% kwoty zadłużenia miesięcznie
Ubezpieczenie obejmuje następstwa następujących zdarzeń:
- śmierci
- trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
- trwałego inwalidztwa
- pobytu w szpitalu
- utraty pracy
- czasowej niezdolności do pracy
- poważnego zachorowania
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 0 Bank Pekao SA nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki
Suma odsetek w okresie kredytowania 1 331 PLN Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
Całkowita kwota do spłaty kredytu 11 731 PLN Całkowita kwota kredytu do spłaty to suma odsetek zapłaconych w okresie kredytowania oraz prowizji za udzielenie kredytu.

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota kredytu 2 000 000 PLN Podana wartość to najwyższa kwota kredytu, jaką może udzielić bank w ramach danej oferty. Maksymalna kwota kredytu w przypadku każdego klienta jest uzależniona m.in. od indywidualnej oceny zdolności kredytowej przez dany bank.
Maksymalny okres kredytowania 96
Kredyt na oświadczenie o dochodach nie Wysokość dochodów klienta oceniana jest na podstawie oświadczenia złożonego przez klienta.
Kredyt 100% online nie
Oferta dla stałych klientów tak Oferta dostępna jest dla Klientów, którzy posiadają lub otworzą Rachunek Eurokonto (zawarcie umowy musi nastąpić najpóźniej z chwilą zawarcia umowy Pożyczki) i zasilają, bądź zadeklarują zasilanie rachunku wpływami z tytułu dochodów oraz złożą wniosek o wydanie karty kredytowej
Warunki promocyjne Oferta Specjalna na spłatę zobowiązań w innych bankach z opcją "dodatkowe środki". Obowiązuje do 31 marca 2018 r. Możliwość dobrania dodatkowych środków w wysokości do 25% konsolidowanej kwoty
Dodatkowe informacje

Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla pożyczki wynosi 15,03% (przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczki - 4000 zł, pożyczka zaciągnięta na okres 30 miesięcy, oprocentowanie zmienne - 8,99% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 767,26 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 255,32 zł, odsetki 511,94 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 767,26 zł płatna w 29 ratach miesięcznych po 158,91 zł, 30. rata wyrównująca 158,87 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 4000 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na dzień 04.01.2018 r.