Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: średnie saldo konta: 3 000 PLN, okres oszczędzania: 1 mies.

Getin Noble Bank - Konto oszczędnościowe (Na nowe środki)

Getin Noble Bank
Średnie saldo konta: 3 000 PLN
Okres oszczędzania: 1 mies.
Oprocentowanie: 2,50%

Szczegóły produktu

Oprocentowanie nominalne 2,50% Podane oprocentowanie jest oferowane w ramach Oferty Specjalnej "Na nowe środki - IV edycja" klientom, którzy łącznie spełnią następujące warunki:
a) podpiszą lub posiadają w okresie przystąpienia do Oferty Specjalnej umowę o Konto Oszczędnościowe,
b) podpiszą lub posiadają w okresie przystąpienia do Oferty Specjalnej umowę o konto osobiste,
c) zapewnią wpływ nowych środków na Konto Oszczędnościowe w okresie przystąpienia do Oferty Specjalnej.
Uczestnik może przystąpić do Oferty tylko raz.
Oferta Specjalna obejmuje wyłącznie jedno Konto Oszczędnościowe w okresie trwania Oferty Specjalnej. W przypadku posiadania więcej niż jednego indywidualnego konta oszczędnościowego, Ofertą Specjalną może zostać objęte najstarsze indywidualne Konto Oszczędnościowe w Banku.
Podane oprocentowanie jest oferowane przez 4 miesiące dla środków do 200 000 zł. Dla kwot powyżej 200 000 zł stosowane jest oprocentowanie standardowe, które wynosi:
- do 50 000 zł - 1%
- pow. 50 000 zł do 100 000 zł - 1,1%
- pow. 100 000 zł do 500 000 zł - 1,2%
- pow. 500 000 z - 1,4%
W przypadku klientów, którzy w danym miesiącu spełnią jednocześnie warunki:
- wpływ w formie przelewu przychodzącego w łącznej kwocie minimum 1 000 zł na konto osobiste z innych banków lub z rachunków firmowych prowadzonych przez Bank,
- dokonanie transakcji bezgotówkowych wszystkimi kartami debetowymi wydanymi do wyżej wymienionego konta osobistego na kwotę min. 300 zł,
- wyrażone zgody marketingowe na ostatni dzień roboczy miesiąca przez posiadacza lub w przypadku konta osobistego wspólnego przez co najmniej jednego ze współposiadaczy, w tym na otrzymywanie informacji marketingowej drogą elektroniczną (e-mail) oraz na otrzymywanie informacji marketingowych w formie SMS oraz podanie przez tego samego Posiadacza aktualnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) i numeru telefonu komórkowego do otrzymywania informacji marketingowych w formie SMS
naliczane jest oprocentowanie premiowe, wyższe od podanego powyżej o 0,25 pp.
Oprocentowanie (po podatku) 2,03% Podane oprocentowanie jest oferowane w ramach Oferty Specjalnej "Na nowe środki - IV edycja" klientom, którzy łącznie spełnią następujące warunki:
a) podpiszą lub posiadają w okresie przystąpienia do Oferty Specjalnej umowę o Konto Oszczędnościowe,
b) podpiszą lub posiadają w okresie przystąpienia do Oferty Specjalnej umowę o konto osobiste,
c) zapewnią wpływ nowych środków na Konto Oszczędnościowe w okresie przystąpienia do Oferty Specjalnej.
Uczestnik może przystąpić do Oferty tylko raz.
Oferta Specjalna obejmuje wyłącznie jedno Konto Oszczędnościowe w okresie trwania Oferty Specjalnej. W przypadku posiadania więcej niż jednego indywidualnego konta oszczędnościowego, Ofertą Specjalną może zostać objęte najstarsze indywidualne Konto Oszczędnościowe w Banku.
Podane oprocentowanie jest oferowane przez 4 miesiące dla środków do 200 000 zł. Dla kwot powyżej 200 000 zł stosowane jest oprocentowanie standardowe, które wynosi:
- do 50 000 zł - 1%
- pow. 50 000 zł do 100 000 zł - 1,1%
- pow. 100 000 zł do 500 000 zł - 1,2%
- pow. 500 000 z - 1,4%
W przypadku klientów, którzy w danym miesiącu spełnią jednocześnie warunki:
- wpływ w formie przelewu przychodzącego w łącznej kwocie minimum 1 000 zł na konto osobiste z innych banków lub z rachunków firmowych prowadzonych przez Bank,
- dokonanie transakcji bezgotówkowych wszystkimi kartami debetowymi wydanymi do wyżej wymienionego konta osobistego na kwotę min. 300 zł,
- wyrażone zgody marketingowe na ostatni dzień roboczy miesiąca przez posiadacza lub w przypadku konta osobistego wspólnego przez co najmniej jednego ze współposiadaczy, w tym na otrzymywanie informacji marketingowej drogą elektroniczną (e-mail) oraz na otrzymywanie informacji marketingowych w formie SMS oraz podanie przez tego samego Posiadacza aktualnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) i numeru telefonu komórkowego do otrzymywania informacji marketingowych w formie SMS
naliczane jest oprocentowanie premiowe, wyższe od podanego powyżej o 0,25 pp.
Odsetki po podatku 5,16 PLN
Opłata za prowadzenie konta 0 PLN
Opłata za przelew wewnetrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
0 PLN
0 PLN
- 0 zł - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym
- 9 zł - każdy następny przelew w miesiącu kalendarzowym
Opłata za przelew zewnętrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
0 PLN
0 PLN
- 0 zł - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym
- 9 zł - każdy następny przelew w miesiącu kalendarzowym
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych lista haseł

Dodatkowe informacje

Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna
Rodzaj kapitalizacji miesieczna
Wymagane konto ror w tym samym banku tak Konto Oszczędnościowe można otworzyć w pakiecie z Kontem Proste Zasady
Oferta promocyjna tak Do oferty "Na nowe środki - IV edycja" można przystąpić od 18.12.2017 do 14.01.2018 r.
Informacje dodatkowe