Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu




Twoje kryteria porównania: średnie saldo konta: 1 000 PLN, liczba kart do konta: 1

BZ WBK - Konto Firmowe Godne Polecenia

Konto Firmowe Godne Polecenia
Średnie saldo konta: 1 000 PLN
Liczba kart do konta: 1

Szczegóły produktu

Opłata za prowadzenie konta 0 PLN Opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana w przypadku wykonania w danym miesiącu przelewów do ZUS lub przelewów do urzędu skarbowego ze wskazanego konta. W przypadku niespełnienia ww. warunku opłata za prowadzenie konta wynosi 25 zł miesięcznie i jest pobierana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nie wykonano płatności.
Miesięczny koszt użytkowania konta 0 PLN
Oprocentowanie konta 0%
Opłata za przelew do ZUS

   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku


0 PLN
0 PLN
12 PLN
Opłata za przelew do US

   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku


0 PLN
0 PLN
12 PLN
Opłata za przelew zewnetrzny

   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku


0 PLN
0 PLN
12 PLN
Opłata nie jest pobierana za pierwszych 25 przelewów w miesiącu kalendarzowym. Każdy kolejny przelew kosztuje 1 zł
Opłata za wydanie karty debetowej 0 PLN
Opłata za użytkowanie karty do konta 0 PLN Opłata miesięczna za kartę (do wyboru są Visa Business Electron/MasterCard Business Debit) nie jest pobierana w przypadku rozliczenia przez BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty, na co najmniej 400 zł.
W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 PLN Opłata miesięczna za kartę (do wyboru są Visa Business Electron/MasterCard Business Debit) nie jest pobierana w przypadku rozliczenia przez BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty, na co najmniej 400 zł.
W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł
Opłata za wpłatę gotówki

   w oddziale Banku (forma otwarta)
   w oddziale Banku (forma zamknięta)
   we wpłatomacie


10 PLN
10 PLN
0 PLN
Opłata za:
- wpłatę otwartą, realizowaną przez posiadacza konta w placówce BZ WBK - 0,65% min. 10 zł
- wpłatę otwartą, realizowaną w placówce BZ WBK w imieniu własnym wpłacającego, nie będącego posiadaczem konta - 0,5% min. 10 zł
- wpłatę zamkniętą w kasie placówki BZ WBK - 0,5% min. 10 zł
- wpłatę zamkniętą w skarbcu nocnym BZ WBK - 0,4% min. 10 zł
- wpłatę zamkniętą w Centrum Obsługi Gotówki - 0,3% min. 10 zł
- wpłatę we wpłatomacie sieci BZ WBK - 0 zł
Opłata za wypłatę gotówki

   w oddziale Banku
   w bankomacie


10 PLN
0 PLN
Opłata za wypłatę gotówki:
- w placówce BZ WBK - 0,65% min. 10 zł
- w bankomacie BZ WBK - 0 zł
- w pozostałych bankomatach w Polsce - 3,5% min. 5 zł
Opłata za zamknięcie rachunku 0 PLN

Dodatkowe informacje

Dostęp do konta mobilny, oddzial, telefon, internet, sms
Liczba bezpłatnych bankomatów Posiadacze Konta Firmowego Godnego Polecenia wypłacają bezpłatnie gotówkę z bankomatów Banku Zachodniego WBK
Limit kredytowy w koncie nie
Oferta promocyjna nie
Informacje dodatkowe