Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: średnie saldo konta: 1 000 PLN, liczba kart do konta: 1

Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto Osobiste z biletami do kina

Wymarzone Konto Osobiste z biletami do kina
Średnie saldo konta: 1 000 PLN
Liczba kart do konta: 1

Szczegóły produktu

Oprocentowanie konta 0,23% Oprocentowanie Wymarzonego Konta Osobistego uzależnione jest od wysokości salda zgromadzonego na koncie i wynosi:
- 0,225% dla kwot do 10 000,00 zł
- 0,525% dla kwot od 10 000,01 zł.
Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stopy referencyjnej NBP i mnożnika wynoszącego:
- 0,15 dla kwot do 10 000,00 zł
- 0,35 dla kwot od 10 000,01 zł
Oprocentowanie na Wymarzonym Koncie Osobistym obowiązuje do 31.12.2017 r. Od 1.01.2018 r. środki zgromadzone na Wymarzonym Koncie Osobistym będą podlegały oprocentowaniu wg wzoru: stopa referencyjna NBP x 0,00 (mnożnik), przy czym Bank może podwyższyć mnożnik na korzyść Klienta.
Opłata za prowadzenie konta 0 PLN
Opłata za wydanie karty do konta 0 PLN
Opłata za użytkowanie karty do konta 3 PLN - Karta MasterCard Debit - dla kont otwartych od 20 marca 2017 r. lub po zmianie rachunku bankowego na to konto - 6,00 zł
- Karta Wymarzona Visa (wydawana dla kont otwartych od 20 marca 2017 r. lub po zmianie rachunku bankowego na to konto) - 0,00 zł pod warunkiem wykonania przy jej użyciu co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej w miesiącu; 3,00 zł - w przeciwnym przypadku
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 PLN
Opłata za przelew wewnetrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
5 PLN
0 PLN
Opłata za przelew zewnętrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
10 PLN
5 PLN
Opłata za wypłatę z bankomatu

   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą


0 PLN
0 PLN
8 PLN
Karta MasterCard Debit:
- prowizja za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce - 0,00 zł
- prowizja za wypłaty z bankomatów za granicą - 3% min. 8,00 zł
Karta Wymarzona Visa:
- prowizja za wypłaty z bankomatów sieci Euronet - 0,00 zł
- prowizja za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce - 6,00 zł
- prowizja za wypłaty z bankomatów za granicą - 3% min. 8,00 zł
Opłata za zlecenie stałe

   wewnętrzne
   zewnętrzne


0 PLN
0 PLN
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych lista haseł, potwierdzenie sms
Opłata za zamknięcie rachunku 0 PLN
Miesięczny koszt użytkowania konta 3 PLN

Dodatkowe informacje

Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna
Liczba bezpłatnych bankomatów Dla posiadaczy Wymarzonego Konta Osobistego korzystających z karty MasterCard Debit darmowe są wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. Dla posiadaczy Wymarzonego Konta Osobistego korzystających z karty Wymarzona Visa darmowe są wypłaty z bankomatów zlokalizowanych w placówkach Raiffeisen Polbanku oraz z bankomatów sieci Euronet. Prowizja za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce wynosi 6,00 zł
Pakiet assistance do konta tak Do wydawanej do Wymarzonego Konta Osobistego karty MasterCard Debit dodawane jest darmowe ubezpieczenie CYBER Pomoc. Obejmuje ono wsparcie i pomoc prawną m.in. w zakresie:
- kradzieży środków pieniężnych z Wymarzonego Konta Osobistego (np. nieupoważnione wykorzystanie w Internecie danych karty debetowej Mastercard przez osobę trzecią)
- konfliktu ze sklepami on-line (np. brak lub niekompletna dostawa towaru zakupionego w sklepie internetowym)
- utraty danych z dysku komputera, laptopa czy tabletu
- utraty reputacji internetowej (np. umieszczanie fałszywych informacji)
- kradzieży tożsamości internetowej (np. w celu zaciągnięcia kredytu w czyimś imieniu)
Program bonusowy/cashback nie
Limit kredytowy w koncie tak - prowizja za uruchomienie, podwyższenie Limitu zadłużenia (od kwoty przyznanego Limitu lub kwoty podwyższenia) - 0%
- prowizja za przedłużenie Limitu zadłużenia (od kwoty przyznanego Limitu) - 1,5% min. 50,00 zł
- oprocentowanie Limitu zadłużenia -10% w skali roku
Oferta promocyjna tak Do 31 grudnia 2017 r. trwa promocja „Nasi Klienci idą do kina”.
W promocji mogą wziąć udział osoby, które:
- w okresie roku poprzedzającego dzień rozpoczęcia promocji nie była stroną umowy konta osobistego zawartej z bankiem;
- w czasie trwania promocji zawrze z bankiem umowę Wymarzonego Konta Osobistego oraz umowę karty Mastercard Debit składając wniosek za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie http://lp.raiffeisenpolbank.com/klienci-ida-do-kina;
- wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej do celów związanych z realizacją promocji;
- w czasie trwania promocji aktywuje kartę Mastercard Debit;
- karta Mastercard Debit nie zostanie zastrzeżona w czasie trwania promocji.
Nagrodą w promocji są dwa kody uprawniające do wymiany w kasie biletowej kina sieci Cinema City na bilety na dowolny seans filmowy 2D w kinie sieci Cinema City. Nagroda zostanie dostarczona za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na zarejestrowany w systemie banku numer telefonu komórkowego uczestnika do 31.01.2018 r.
Uczestnik nabywa prawo do Nagrody pod warunkiem dokonania w okresie miesiąca od dnia otwarcia Wymarzonego Konta Osobistego transakcji kartą debetową Mastercard Debit na łączną kwotę co najmniej 50,00 zł, które zostaną zaksięgowane w tym czasie na Wymarzonym Koncie Osobistym, a Uczestnik będzie jedną z 3.000 osób, które jako pierwsze spełnią te warunki.
Informacje dodatkowe

Komentarze

~Zenek
Opinia z dnia: 23-11-2016

Bardzo dobre konto! Poleci mi kolega i jest OK. Jedyna uwaga to późne księgowanie wpływów na konto które weszły w piątek. Księgują w poniedziałek rano... Wiadomo banki nie pracują w weekendy, ale tak samo jest w innych bankach.

odpowiedz