Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: średnie saldo konta: 1 000 PLN, liczba kart do konta: 1

eurobank - Konto Prestige

Konto Prestige
Średnie saldo konta: 1 000 PLN
Liczba kart do konta: 1

Szczegóły produktu

Oprocentowanie konta 0%
Opłata za prowadzenie konta 21 PLN Opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana jeżeli:
- suma wpływów (wpłat gotówkowych i przelewów przychodzących) na konto (rachunek bieżący oraz rachunki oszczędnościowe) w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosła min. 4 000 zł
lub
- średnie saldo konta (z uwzględnieniem lokat i rachunków oszczędnościowych) w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosło min. 50 000 zł

w przeciwnym razie miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 21 zł
Opłata za wydanie karty do konta 0 PLN
Opłata za użytkowanie karty do konta 4,90 PLN Opłata za użytkowanie karty do konta nie jest pobierana w przypadku dokonania w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą o wartości co najmniej 500 zł.
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 4,90 PLN Opłata za użytkowanie karty do konta nie jest pobierana w przypadku dokonania w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą o wartości co najmniej 500 zł.
Opłata za przelew wewnetrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
0 PLN
0 PLN
Opłata za przelew zewnętrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
0 PLN
0 PLN
Prowizja za przelew do ZUS lub urzędu skarbowego zlecony w placówce - 7,00 zł
Opłata za wypłatę z bankomatu

   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą


0 PLN
0 PLN
0 PLN
- prowizja za wypłatę z bankomatu eurobanku - 0 zł
- prowizja za wypłatę z bankomatu należącego do innego banku / innej sieci - 1,90 zł (wypłata poniżej 100 zł)
- prowizja za wypłatę z bankomatu należącego do innego banku / innej sieci - 0,00 zł (wypłata co najmniej 100 zł)
- prowizja za wypłatę z bankomatu za granicą - 0 zł
Opłata za zlecenie stałe

   wewnętrzne
   zewnętrzne


0 PLN
0 PLN
- Ustanowienie zlecenia stałego w placówce - 2,00 zł
- Usunięcie zlecenia stałego w placówce - 0,00 zł
- Ustanowienie/usunięcia zlecenia stałego w internecie - 0,00 zł
- Wykonanie zlecenia (wewnętrznego/na rachunek w innym banku) - 0,00 zł
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych potwierdzenie sms, token
Opłata za zamknięcie rachunku 0 PLN
Miesięczny koszt użytkowania konta 25,90 PLN

Dodatkowe informacje

Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna
Liczba bezpłatnych bankomatów Posiadacze Konta Prestige wypłacają za darmo gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
Pakiet assistance do konta tak Posiadacze Konta Prestige mogą korzystać z darmowego pakietu ubezpieczeń do konta:
- Home Assistance
- Medical Assistance
- Assistance sprzętu komputerowego
oraz Usługi Concierge
Program bonusowy/cashback tak Uczestnicy Programu "Rodzina i Przyjaciele" otrzymują 5% zwrotu za wydatki kartą na rozrywkę, sport i rekreację
Limit kredytowy w koncie tak Limit w koncie może być udzielony w wysokości od 1 000 zł do 100 000 zł. Jeżeli jest wykorzystywany nie dłużej niż 10 dni w miesiącu - jest nieoprocentowany. Prowizja za przyznanie i odnowienie limitu jest zwracana, jeżeli klient przelewa swoje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub świadczenie z tytułu emerytury lub renty na konto w eurobanku
Oferta promocyjna nie
Informacje dodatkowe

Komentarze

~wojtek
Opinia z dnia: 10-09-2016

Posiadam konto w Eurobanku i w praktyce nie płacę za jego prowadzenie. Kwota 4,90 zł jest pobierana lecz później zwracana na koniec miesiąca. Minusem jest brak jakiegokolwiek oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku.

odpowiedz
~Jan
Opinia z dnia: 7-02-2017

Posiadam konto w Eurobanku i w praktyce nie płacę za jego prowadzenie. Kwota 4,90 zł jest pobierana lecz później zwracana na koniec miesiąca. Minusem jest brak jakiegokolwiek oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku. To prawda ale jest możliwość założenia dodatkowego rachunku oszczędzającego i wtedy są procenty.

odpowiedz