Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: średnie saldo konta: 1 000 PLN, liczba kart do konta: 1

Deutsche Bank Polska - Konto osobiste dbNET PREMIUM

Deutsche Bank Polska
Średnie saldo konta: 1 000 PLN
Liczba kart do konta: 1

Szczegóły produktu

Oprocentowanie konta 1,30% Konto osobiste dbNet PREMIUM jest oprocentowane w wysokości 1,3% w skali roku. Odsetki od całości środków na rachunku kapitalizowane są na koniec każdego miesiąca kalendarzowego
Opłata za prowadzenie konta 0 PLN Miesięczna opłata za prowadzenie konta do 31 grudnia 2017 r. włącznie wynosi 0 zł.
Od 1 stycznia 2018 r. opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł w przypadku, gdy klient udzielił zgody marketingowej i utrzyma ją w danym miesiącu oraz będzie spełniał przynajmniej jeden z następujących warunków:
- regularne wpływy na Konto dbNET PREMIUM będą wynosiły min. 5 000 zł
- lub będzie posiadać w banku aktywa na produktach depozytowych i inwestycyjnych w wysokości min. 50 000 zł. W przypadku nie spełnienia tych warunków od 1 stycznia 2018 r. miesięczna opłata za prowadzenie konta wyniesie 20 zł.
Opłata za wydanie karty do konta 0 PLN Opłata za wydanie limitowanej wersji karty IQ World MasterCard do konta dbNet PREMIUM wynosi 0 zł
Opłata za użytkowanie karty do konta 0 PLN Opłata za użytkowanie limitowanej wersji karty IQ World MasterCard do konta dbNet PREMIUM wynosi 0 zł
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 PLN
Opłata za przelew wewnetrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
10 PLN
3 PLN
Opłata za przelew zewnętrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
10 PLN
3 PLN
Darmowe przelewy krajowe przez internet nie dotyczą przelewów SORBNET. Opłata za zlecenie przelewu w systemie SORBNET wynosi:
- 20,00 zł - dla kwot od 1 mln zł
- 40,00 zł - dla kwot poniżej 1 mln zł
Opłata za wypłatę z bankomatu

   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą


0 PLN
0 PLN
0 PLN
Posiadacze konta DBnet PREMIUM wypłacają za darmo gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.
Brak prowizji za wypłatę nie dotyczy dodatkowych opłat naliczanych przez operatora bankomatu.
Opłata za zlecenie stałe

   wewnętrzne
   zewnętrzne


0 PLN
0 PLN
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych
Opłata za zamknięcie rachunku 0 PLN
Miesięczny koszt użytkowania konta 0 PLN

Dodatkowe informacje

Dostęp do konta oddział, telefon, internet
Liczba bezpłatnych bankomatów Posiadacze konta osobistego dbNet PREMIUM wypłacają za darmo gotówkę ze wszystkich bankomatów Polsce i na świecie
Pakiet assistance do konta nie
Program bonusowy/cashback nie
Limit kredytowy w koncie tak Oprocentowanie limitu kredytowego wynosi 10% w skali roku. Prowizja za jego przyznanie i odnowienie to 2% min. 20,00 zł. Limit kredytowy w koncie w kwocie do 4 300 zł przyznawany jest bez konieczności przedstawiania dokumentów dochodowych
Oferta promocyjna nie
Informacje dodatkowe