Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: średnie saldo konta: 1 000 PLN, liczba kart do konta: 1

Bank BGŻ BNP Paribas - Konto Optymalne

Konto Optymalne
Średnie saldo konta: 1 000 PLN
Liczba kart do konta: 1

Szczegóły produktu

Oprocentowanie konta 0%
Opłata za prowadzenie konta 0 PLN
Opłata za wydanie karty do konta 0 PLN
Opłata za użytkowanie karty do konta 0 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 PLN
Opłata za przelew wewnetrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
6 PLN
0 PLN
Prowizja za przelew wykonywany za pośrednictwem Bankofonu - 0 zł
Prowizja za przelew wykonywany za pośrednictwem Centrum Telefonicznego - 6 zł
Opłata za przelew zewnętrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
6 PLN
0 PLN
Prowizja za przelew wykonywany za pośrednictwem Bankofonu - 0 zł
Prowizja za przelew wykonywany za pośrednictwem Centrum Telefonicznego - 6 zł
Prowizja za przelew natychmiastowy - 5 zł
Opłata za wypłatę z bankomatu

   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą


0 PLN
0 PLN
0 PLN
Prowizja za wypłatę z bankomatów:
- własnych banku - 0 zł
- należących do sieci Planet Cash - 0 zł
- należących do pozostałych sieci w Polsce - 5 zł
- należących do Grupy BNP za granicą - 0 zł
- w ramach Global Alliance za granicą - 0 zł
- z pozostałych bankomatów za granicą - 10 zł
Opłata za zlecenie stałe

   wewnętrzne
   zewnętrzne


0 PLN
0 PLN
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych
Opłata za zamknięcie rachunku 0 PLN
Miesięczny koszt użytkowania konta 0 PLN

Dodatkowe informacje

Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna
Liczba bezpłatnych bankomatów Posiadacze Konta Optymalnego wypłacają gotówkę bez prowizji z bankomatów sieci Planet Cash
Pakiet assistance do konta nie
Program bonusowy/cashback tak Do 31 sierpnia 2017 r. obowiązuje promocja, w ramach której posiadacz konta otrzymuje premię w wysokości 2% od kwoty transakcji bezgotówkowych za zakup usług lub towarów (do 25 zł miesięcznie) do 300 zł w ciągu roku.
Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy nie są lub nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w Banku w okresie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 2, oraz spełni łącznie następujące warunki Promocji w Okresie Promocji:
1) zaakceptuje Regulamin przez podpisanie go w oddziale Banku /zaznaczenie na stronie internetowej Banku tego faktu,
2) złoży wniosek o otwarcie Konta, o Kartę i dostęp do systemu bankowości internetowej Pl@net oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Bank oraz wyrazi zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (SMS, e-mail) informacji Banku stanowiących informacje handlowe, w oddziale Banku/za pośrednictwem stron internetowych Banku,
3) zawrze Umowę w zakresie objętym wnioskiem w oddziale Banku/za pośrednictwem kuriera.
Limit kredytowy w koncie nie
Oferta promocyjna nie
Informacje dodatkowe