Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: typ karty: wszystkie, organizacja płatnicza: wszystkie

Santander Consumer Bank - Visa TurboKARTA

Visa TurboKARTA
Typ karty: Zwykła
Organizacja płatnicza: Visa

Szczegóły produktu

Limit kredytowy 10 000 PLN
Opłata za wydanie karty 0 PLN
Opłata roczna za korzystanie z karty 0 PLN Miesięczna opłata za korzystanie z karty wynosi 0 zł pod warunkiem dokonania przy użyciu karty transakcji bezgotówkowych o wartości co najmniej 1 000 zł.
W przeciwnym razie opłata za korzystanie z karty wynosi 4,90 zł miesięcznie
Oprocentowanie transakcji bezgotówowych 10%
Oprocentowanie transakcji gotówowych 10%
Prowizja za wypłatę gotówki 6% min. 10 zł Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatu (w kraju i za granicą) wynosi 6% min. 10 zł
Kwota minimalnej spłaty 5% min. 50 zł Kwota minimalnej spłaty wynosi 5% min. 50 zł
Koszt ubezpieczenia karty Posiadacze Visa TurboKARTY mogą skorzystać z opcjonalnego ubezpieczenia spłaty kredytu - 0,33% salda zadłużenia w dniu generowania zestawienia

Dodatkowe informacje

Okres bezodsetkowy 54 dni Okres bezodsetkowy wynosi 54 dni
Karta partnerska nie
Karta zbliżeniowa tak Visa TurboKARTA jest wyposażona w technologię Visa PayWave
Cashback tak Posiadacze karty kredytowej Visa TurboKARTA zyskują:
- 3% wartości zakupów opłaconych kartą na stacjach paliw
- 1% wartości wszystkich zakupów opłaconych kartą poza stacjami paliw
​Maksymalna kwota zwrotu w każdym miesiącu może wynieść 30 zł.
Zabezpieczenie karty chip, pasek magnetyczny
Minimalny dochód netto wymagany do uzyskania karty brak danych
Informacje dodatkowe 1. Bezpłatny car assistance
2. Możliwość rozłożenia salda zadłużenia na raty (3, 6, 10, 12, 18 lub 24 rat); oprocentowanie 10%, opłata za uruchomienie planu spłat ratalnych - 2% wartości transakcji

Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu

Dla karty kredytowej TurboKARTA oferowanej przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-611, ul. Strzegomska 42c dla propozycji limitu kredytowego w kwocie 2600 zł (całkowita kwota kredytu) wykorzystanego w całości w dniu zawarcia umowy przy pomocy transakcji bezgotówkowej z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 10% oraz z opłatą miesięczną za używanie karty kredytowej w kwocie 5,90 zł, spłacanego w terminach wskazanych na zestawieniu transakcji i operacji z zastosowaniem spłaty minimalnej w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym, a w ostatnim okresie rozliczeniowym spłata pozostałej kwoty wykorzystanego limitu, przy założeniu, że Klient zawiera umowę o kartę kredytową na okres 12 miesięcy wyliczenia na dzień 04.07.2017 r. są następujące: całkowita kwota kredytu: 2600,00 zł; całkowita kwota do zapłaty: 2856,45 zł; całkowity koszt kredytu: 256,45 zł i obejmuje odsetki: 191,55 zł oraz opłaty miesięczne za używanie karty: 64,90 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,95%.

Dla karty kredytowej TurboKARTA oferowanej przez Santander Consumer Bank S.A. dla limitu kredytowego w kwocie 2600 zł (całkowita kwota kredytu), z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 10%, wykorzystanego w całości w dniu zawarcia umowy przy pomocy transakcji bezgotówkowej, a następnie spłaconego w całości w terminie wskazanym na zestawieniu transakcji i operacji jako termin spłaty kwoty minimalnej oraz zakładając, że w kolejnych okresach rozliczeniowych, po dokonaniu spłaty całości uprzednio wykorzystanego limitu, limit będzie ponownie wykorzystywany i spłacany analogicznie oraz przy założeniu, że Klient posiada kartę kredytową przez okres 12 miesięcy, z opłatą miesięczną za używanie karty kredytowej - przy uwzględnieniu powyższych założeń - w kwocie 0,00 zł wyliczenia na dzień 04.07.2017 r. są następujące: całkowita kwota do zapłaty: 2600,00 zł; całkowity koszt kredytu 0,00 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%.