Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: typ karty: wszystkie, organizacja płatnicza: wszystkie

eurobank - eurobank Visa Gold Perfect

eurobank Visa Gold Perfect
Typ karty: Złota
Organizacja płatnicza: Visa

Szczegóły produktu

Limit kredytowy 50 000 PLN
Opłata za wydanie karty 150 PLN Opłata nie jest pobierana, jeżeli na rachunku karty w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy rozliczono minimum 5 transakcji bezgotówkowych
Opłata roczna za korzystanie z karty 150 PLN Opłata nie jest naliczana, jeśli na Rachunku karty w ciągu 12 poprzedzających miesięcy rozliczono minimum 35 transakcji bezgotówkowych lub łączna kwota rozliczonych w tym okresie transakcji bezgotówkowych wynosi min. 20000,00 PLN
Oprocentowanie transakcji bezgotówowych 10%
Oprocentowanie transakcji gotówowych 10%
Prowizja za wypłatę gotówki 4,5% 4,5% kwoty wypłaty, min. 9 PLN – wypłata gotówki w bankomacie w Polsce (eurobanku lub obcego banku);
4,5% kwoty wypłaty, min. 10 PLN – wypłata gotówki w bankomacie za granicą;
Kwota minimalnej spłaty 5% 5% min. 30,00 PLN
Koszt ubezpieczenia karty Ubezpieczenia opcjonalne (opłata miesięczna): - Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy - 0,30%
- Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz utraty pracy - 0,43%
- Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz czasowej niezdolności od pracy - 0,43%

Dodatkowe informacje

Okres bezodsetkowy 56 dni
Karta partnerska nie
Karta zbliżeniowa tak
Cashback tak zwrot części wydatków poniesionych na zakupy w supermarketach i na stacjach benzynowych (szczegóły dostępne w „Zasadach programu bonusowego dla kart kredytowych Visa Gold Perfect”)
Zabezpieczenie karty chip
Minimalny dochód netto wymagany do uzyskania karty brak danych
Informacje dodatkowe Karta z bezpłatnymi SMS-ami przypominającymi o spłacie zadłużenia. Na 7 i 2 dni przed terminem spłaty klient otrzymuje SMS z informacją o terminie i kwocie wymaganej płatności oraz o wysokości całkowitego zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego

Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla karty Visa Gold Perfect  wynosi 27,74%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2400 zł, wykorzystana w całości poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej,  całkowita kwota do zapłaty 3243,23 zł, oprocentowanie zmienne 10 %, całkowity koszt kredytu 843,23 zł (w tym: odsetki 245,23 zł, opłata za wydanie karty 150 zł, opłata miesięczna za obsługę Limitu kredytowego 14,50 zł) spłacana w ciągu 24 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.05.2017 na reprezentatywnym przykładzie.