Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: szacowane roczne zużycie: kWh, zużycie w szczycie: %, rodzaj taryfy: 1- i 2-strefowe, kod pocztowy: 00-001

Multimedia Energia - G12 Energia z Obniżką Ceny 2

G12 Energia z Obniżką Ceny 2
Kod pocztowy: 00-001
Rodzaj taryfy: 1- i 2-strefowe
Roczne zużycie: kWh

Szczegóły produktu

Nazwa dostawcy Multimedia Energia
Nazwa taryfy G12 Energia z Obniżką Ceny 2
Oszczędność oszczędzasz:
498,84 PLN rocznie
Taryfa ekologiczna nie
Gwarancja ceny tak Gwarancja ceny na 48 miesięcy.

Koszty miesięczne (brutto)

Koszty miesięczne zużycia 42,89 PLN
Koszty miesięczne dystrybucji 35,03 PLN
Koszty miesięczne ogółem 77,92 PLN

Opłaty za zużycie energii (brutto)

Cena kWh w szczycie 0 , PLN Cena:
- od 1. do 24. miesiąca obowiązywania umowy to 0,3631 zł/kWh brutto w szczycie i 0,1966 zł/kWh brutto poza szczytem,
- od 25. do 36. miesiąca – 0,3704 zł/kWh w szczycie i 0,2061 zł/kWh poza szczytem,
- od 37. do 48. miesiąca – 0,3946 zł/kWh w szczycie i 0,2196 zł/kWh poza szczytem.
Średnia cena w ciągu 48 miesięcy to 0,3677 zł/kWh brutto w szczycie i 0,2041 zł/kWh brutto poza szczytem.
Cena kWh poza szczytem 0 , PLN
Opłata handlowa (miesięcznie) 0 PLN Opłata handlowa 0 zł dla odbiorców będących jednocześnie klientami Multimedia Polska S.A. Lub Multimedia Polska-Południe S.A., dla pozostałych 9,9 zł brutto miesięcznie.

Dodatkowe informacje

Komentarz do taryfy